РАКОШИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Девята сесія сьомого скликання

Рішення

23.12.2016 №274

Про сільський бюджет

на 2017 рік

Відповідно до статті 26 пункту 23 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні », керуючись статтями 4-, 23 ст.78 пункт 4 бюджетного кодексу України , сесія сільської рада вирішила:

 

  1. Визначити на 2017 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі _2143,1 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2143,0 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 0,1тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 0,0 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 2143,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1892, тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 250,6 тис. гривень;додаток №3

- профіцит сільського бюджету у сумі 250,5 тис. грн., в тому числі загального фонду _сільського бюджету 250,5 тис. грн. перерахувати із загального фонду до спеціального

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 250,5тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) у сумі 250,5 тис. грн..

2, Затвердити джерела фінансування Ракошинської сільської ради згідно додатка 2

 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 43,0 тис. гривень.

4 Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з <"">додатком № 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд сільського бюджету у сумі 210,0 тис. гривень

6 Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільсьеого бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

-оплата праці працівників бюджетних установ;

-нарахування на заробітну плату;

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню

-поточні трансферти місцевим бюджетам

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком № 5 до цього рішення.

Установити, що фінансування видатків, визначених додатои № 3 проводиться згідно програм , що затвердженні рішення сільської ради.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статею 69 Бюджетного кодексу України.

Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у дохідній частині є надходження визначені ст. 691 Бюджетного кодексу України.

11. надати право сільському голові за погодженням із постійною із питань бюджету у період між пленарними засіданнями сільської ради:

11.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень до бюджетної класифікації доходи , відповідно до змін законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями сільської рад

12,2. Вносити зміни до видатків за головним розпоряднико коштів сільського бюджету на 2017 рік

11.3 У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами, у тому числі обсяги регіональних програм

12.Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну сільської ради з питань бюджету.

13. Рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року

  

Голова сільської ради                                                 В Коштура

 

Додатки до Бюджету на 2017 рік: 

 1. Додаток 1 до Бюджету на 2017 рік

 2. Додаток 5 до Бюджету на 2017 рік

 3. Довідка помісячного розпису до Бюджету на 2017 рік

 4. Розпис джерел фінансування

 5. Кошторис загального фонду

 6. Кошторис спеціального фонду