До відома мешканців Ракошинської сільської ради!

         Ракошинська сільська рада надає інформацію про Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7  лютого 2018 р. №107.

Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка галузі тваринництва". Бюджетні кошти спрямовуються з метою державної підтримки розвитку галузі тваринництва, стабілізації поголів’я худоби та поліпшення її генетичного потенціалу, стимулювання збільшення виробництва продукції тваринництва.

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

     Дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої  худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.

Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка у розмірі:

  • за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців - 300 гривень за голову;
  • за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців - 700 гривень за голову;
  • за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців - 1 500 гривень за голову.

Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2 500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.

Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади (далі - органи місцевого самоврядування) копії таких документів:

  • паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка - виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
  • паспорта громадянина України;
  • довідки або договору про відкриття рахунка в банку;
  • документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).

Зазначені документи приймаються протягом бюджетного року до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб - власників тварин, форму якого встановлює Мінагрополітики.

За запитом органу місцевого самоврядування Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк надає інформацію про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я молодняка станом на відповідну дату поточного року у розрізі фізичних осіб - власників тварин.

Підставою для внесення до журналу обліку фізичних осіб - власників тварин є підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою поголів’я молодняка.

Органи місцевого самоврядування на підставі журналу обліку до 5 травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, узагальнюють протягом п’яти робочих днів зазначені у цьому пункті відомості та подають Мінагрополітики зведену відомість про нарахування сум дотацій за молодняк за встановленою ним формою.

Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів узагальнює подані відповідно до цього пункту зведені відомості та на їх підставі затверджує розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня пропорційно нарахованим сумам дотації за молодняк у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань, інформує їх про прийняте рішення та спрямовує бюджетні кошти.

На підставі рішення Мінагрополітики про розподіл бюджетних коштів розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня здійснюють розподіл бюджетних коштів між фізичними особами, яким нарахована дотація за молодняк, пропорційно нарахованим сумам та подають його органам Казначейства разом із платіжними дорученнями для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.

У перший день весни виконавчий директор Закарпатського РВ АМУ  Іван_Ревтій, консультанти  Олег_Лукша і  Василь Ільницький та керівник відокремленого підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування у Закарпатській області  Іван Дем'янчук провели виїзну консультацію у с. Ракошино Мукачівського району. Це село великою мірою є знаковим не лише на Мукачівщині, але й в усій області. Упродовж багатьох десятиліть на його родючих землях трудилися працелюбні газди, а в радянські часи тут успішно господарював один з найпотужніших колгоспів Закарпаття, у структурі якого були не лише традиційні рільничі, тваринницькі та овочеві підрозділи, але й переробні підприємства, продукцію яких знали далеко за межами області.  І сьогодні ракошинські ниви дбайливо обробляють місцеві фермери, агротовариства,у селі працює ціла низка сучасних виробничих підприємств, однак користі селу від цього мало – сплаченими ними податками на власний розсуд розпоряджаються чиновники РДА. А саме фінансові питання сьогодні є надто актуальними для сіл громади. Як наголошували у своїх виступах депутат сільської ради Іван Шафар, колишні сільські голови Володимир Лавкай, Михайло Делеган, Еміл Коштура та інші виступаючі, сьогодні від сільської громади Ракошина поступає в районний бюджет близько 3.5 млн. грн.. у вигляді ПДФО (за інформацією ЗРВ АМУ). Натомість, як зазначив Ракошинський сільський голова Василь Коштура, минуло річ наприклад, виділили для невідкладних потреб соціальної сфери шести сіл громади аж … біля 300 тис. грн.(з районного бюджету-40тисяч на придбання ліжок в один з шести ДНЗ, та з обласного бюджету - 250 тисяч на заміну вікон третього поверху Ракошинської ДЛ). У вигляді цільової субвенції було виділено з району 150 тисяч на ремонт СБК, але через бюрократичну тяганину кошти не використано та повернуто до району. Ми розуміємо та не вимагаємо надати нам кошти «в мішку». Але станом на сьогодні – на балансоутриманні районної влади є ДНЗ, школи, лікарні, клуби, бібліотеки, деякі дороги. То хоч якусь частину з коштів ПДФО можна б залучити в ці сфери, адже про їхній стан навіть говорити не хочеться. Не думаємо, що в Кальнику та Зняцеві ситуація краща. Упродовж трьох років, відколи йде реформа місцевого самоврядування, Ракошинська громада уже втратила біля 20 млн. грн. І це при тому, що села гостро потребують ремонту доріг, шкіл, дитячих і медичних закладів. Єдиним надійним способом кардинально змінити ситуацію у селах громади є створення ОТГ. Перспективна Ракошинська ОТГ у складі 16 населених пунктів Ракошинської, Кальницької та Зняцівської сільських рад має можливість об'єднає понад 13 тис. жителів та охопить близько 12,3 тис. га землі. Незважаючи на поки що безрезультатний досвід створення об'єднаної громади їх земляками - Горондівською та Страбичівською громадами, які вже майже рік намагаються отримати позитивний висновок від Закарпатської ОДА, Ракошинська громада цілеспрямовано розпочинає шлях до об'єднання. Аналіз потенційного бюджету Ракошинської ОТГ, здійснений консультантом з бюджетних питань ЗРВ АМУ  Юлія_Траньович, свідчить, що у випадку об'єднання за рахунок надходжень з ПДФО доходи загального фонду бюджету збільшаться в 2,4 рази. Таким чином власні надходження бюджету на одного жителя зростуть з 321 грн до 783 грн. Враховуючи міжбюджетні трансферти з державного бюджету на фінансування закладів освіти та первинної медицини, а також базову дотацію, бюджет Ракошинської ОТГ у 2017 році склав би 43 млн.грн. Минулого року громада вже втратила 6 млн. грн, які могла б отримати з державного бюджету на розвиток інфраструктури, а це на 1,8 млн. грн більше їх річних власних надходжень. За таких умов не скористатися наданою законом можливістю об’єднатися в громаду – просто гріх, констатували виступаючі. Не менш гостро стоїть у селі й земельне питання. Через те, що свого часу органи місцевого самоврядування були позбавлені права розпоряджатися землями поза межами населених пунктів, на даний час Ракошино та інші села громади не мають можливості використовувати ці землі не те що для власного інвестиційного розвитку, а навіть для житлового будівництва молодих сімей. Територія сіл сільської ради опинилася «в оточені» приватизованих земель-паїв, ділянок для ОСГ, інших. В той же час на віддалі 10-12км перебуває сотні гектарів земель Ракошинської с/р. Сьогодні справедливість частково поновлена і уряд передає землі поза межами населених пунктів у власність ОТГ. Але щоб отримати ці землі, спочатку таки слід об’єднатися… Ракошинська громада давно визріла до створення ОТГ і ще в 2016 році запропонувала сусіднім Зняцівській та Кальницькій громадам, де справи куди більш невтішні, об’єднатися. В 2017 році такі звернення було продубльовано вдруге. Однак сусіди відбуваються мовчанкою. Щоправда, присутній на зібранні Кальницький сільський голова Віктор Сулима визнав, що аналогічну консультативну зустріч варто найближчим часом провести і в його селі. Дуже сподіваємося, що вона таки відбудеться. І не лише у Кальнику, але і в Зняцеві та інших селах Мукачівщини, а достовірна інформація стане для жителів сіл надійним мотиваційним зарядом для прориву кругової оборони, яку наразі наглухо тримають чиновники, аби загальмувати децентралізаційні процеси.

IMG 0c1cdc52ae7ae378c3f2b7ae8f3236d8 V
IMG 2a9ee3039a327da2c8f5fb3b2cf37ea5 V
IMG 5210e51f30d7b4f8f082f76a83bc95d1 V
IMG 55733c3ddff81ba1ed6d04d4abe9701c V
IMG 55733c3ddff81ba1ed6d04d4abe9701c V 1
IMG 73ac1cf3d01a71e948facb4549643eea V
IMG 871cf9c77c28e5f6442948ce3d806495 V
IMG 8b0713ecf761948b29be727cb522b143 V
IMG C36d88751a19095c9e122717a1045b22 V
IMG C6aa819eb66dca325e7844d6bfbfa3c7 V
IMG De384ceaa0b358f57be5d68fd5649468 V
IMG E96d2d64833c4cb3459daca37b83733c V
IMG F3c15cede3f728cf2ded6cc4195260bc V
IMG Fe4a6d0690a9874985094a7148434194 V

На виконання вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ», «Про червону книгу України» та «Про природно-заповідний фонд України» з метою збереження під час вегетаційного періоду ранньовесняної флори на території населених пунктів Ракошинської сільської ради, з урахуванням погодних та кліматичних умов в місцях зростання цих рослин проводиться операція «Первоцвіт-2018».  У зв’язку з наведеним вище, з метою недопущення торгівлі ранньовесняними рослинами, у разі виявлення таких фактів,  просимо негайно інформувати Ракошинську сільську раду або по телефону 74-2-21.

У п"ятницю 02 березня 2018 року о 14:00 к.ч. в адмінприміщенні Ракошинської сільської ради відбудуться загальні збори щодо створення потенційної Ракошинської об"єднаної територіальної громади. На збори запрошуються сільські депутати та члени виконкому,  керівники установ та організацій,  приватні підприємці, громадськість сіл, всі бажаючі. Крім того переконливо просимо взяти участь у зборах представників сільських рад Зняцева та Кальника. Також на збори запрошено представників Закарпатського ВП Центру розвитку місцевого самоврядування.

У перший день весни виконавчий директор Закарпатського РВ АМУ  Іван_Ревтій, консультанти  Олег_Лукша і  Василь Ільницький та керівник відокремленого підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування у Закарпатській області  Іван Дем'янчук провели виїзну консультацію у с. Ракошино Мукачівського району. Це село великою мірою є знаковим не лише на Мукачівщині, але й в усій області. Упродовж багатьох десятиліть на його родючих землях трудилися працелюбні газди, а в радянські часи тут успішно господарював один з найпотужніших колгоспів Закарпаття, у структурі якого були не лише традиційні рільничі, тваринницькі та овочеві підрозділи, але й переробні підприємства, продукцію яких знали далеко за межами області.  І сьогодні ракошинські ниви дбайливо обробляють місцеві фермери, агротовариства,у селі працює ціла низка сучасних виробничих підприємств, однак користі селу від цього мало – сплаченими ними податками на власний розсуд розпоряджаються чиновники РДА. А саме фінансові питання сьогодні є надто актуальними для сіл громади. Як наголошували у своїх виступах депутат сільської ради Іван Шафар, колишні сільські голови Володимир Лавкай, Михайло Делеган, Еміл Коштура та інші виступаючі, сьогодні від сільської громади Ракошина поступає в районний бюджет близько 3.5 млн. грн.. у вигляді ПДФО (за інформацією ЗРВ АМУ). Натомість, як зазначив Ракошинський сільський голова Василь Коштура, минуло річ наприклад, виділили для невідкладних потреб соціальної сфери шести сіл громади аж … біля 300 тис. грн.(з районного бюджету-40тисяч на придбання ліжок в один з шести ДНЗ, та з обласного бюджету - 250 тисяч на заміну вікон третього поверху Ракошинської ДЛ). У вигляді цільової субвенції було виділено з району 150 тисяч на ремонт СБК, але через бюрократичну тяганину кошти не використано та повернуто до району. Ми розуміємо та не вимагаємо надати нам кошти «в мішку». Але станом на сьогодні – на балансоутриманні районної влади є ДНЗ, школи, лікарні, клуби, бібліотеки, деякі дороги. То хоч якусь частину з коштів ПДФО можна б залучити в ці сфери, адже про їхній стан навіть говорити не хочеться. Не думаємо, що в Кальнику та Зняцеві ситуація краща. Упродовж трьох років, відколи йде реформа місцевого самоврядування, Ракошинська громада уже втратила біля 20 млн. грн. І це при тому, що села гостро потребують ремонту доріг, шкіл, дитячих і медичних закладів. Єдиним надійним способом кардинально змінити ситуацію у селах громади є створення ОТГ. Перспективна Ракошинська ОТГ у складі 16 населених пунктів Ракошинської, Кальницької та Зняцівської сільських рад має можливість об'єднає понад 13 тис. жителів та охопить близько 12,3 тис. га землі. Незважаючи на поки що безрезультатний досвід створення об'єднаної громади їх земляками - Горондівською та Страбичівською громадами, які вже майже рік намагаються отримати позитивний висновок від Закарпатської ОДА, Ракошинська громада цілеспрямовано розпочинає шлях до об'єднання. Аналіз потенційного бюджету Ракошинської ОТГ, здійснений консультантом з бюджетних питань ЗРВ АМУ  Юлія_Траньович, свідчить, що у випадку об'єднання за рахунок надходжень з ПДФО доходи загального фонду бюджету збільшаться в 2,4 рази. Таким чином власні надходження бюджету на одного жителя зростуть з 321 грн до 783 грн. Враховуючи міжбюджетні трансферти з державного бюджету на фінансування закладів освіти та первинної медицини, а також базову дотацію, бюджет Ракошинської ОТГ у 2017 році склав би 43 млн.грн. Минулого року громада вже втратила 6 млн. грн, які могла б отримати з державного бюджету на розвиток інфраструктури, а це на 1,8 млн. грн більше їх річних власних надходжень. За таких умов не скористатися наданою законом можливістю об’єднатися в громаду – просто гріх, констатували виступаючі. Не менш гостро стоїть у селі й земельне питання. Через те, що свого часу органи місцевого самоврядування були позбавлені права розпоряджатися землями поза межами населених пунктів, на даний час Ракошино та інші села громади не мають можливості використовувати ці землі не те що для власного інвестиційного розвитку, а навіть для житлового будівництва молодих сімей. Територія сіл сільської ради опинилася «в оточені» приватизованих земель-паїв, ділянок для ОСГ, інших. В той же час на віддалі 10-12км перебуває сотні гектарів земель Ракошинської с/р. Сьогодні справедливість частково поновлена і уряд передає землі поза межами населених пунктів у власність ОТГ. Але щоб отримати ці землі, спочатку таки слід об’єднатися… Ракошинська громада давно визріла до створення ОТГ і ще в 2016 році запропонувала сусіднім Зняцівській та Кальницькій громадам, де справи куди більш невтішні, об’єднатися. В 2017 році такі звернення було продубльовано вдруге. Однак сусіди відбуваються мовчанкою. Щоправда, присутній на зібранні Кальницький сільський голова Віктор Сулима визнав, що аналогічну консультативну зустріч варто найближчим часом провести і в його селі. Дуже сподіваємося, що вона таки відбудеться. І не лише у Кальнику, але і в Зняцеві та інших селах Мукачівщини, а достовірна інформація стане для жителів сіл надійним мотиваційним зарядом для прориву кругової оборони, яку наразі наглухо тримають чиновники, аби загальмувати децентралізаційні процеси.

IMG 0c1cdc52ae7ae378c3f2b7ae8f3236d8 V
IMG 2a9ee3039a327da2c8f5fb3b2cf37ea5 V
IMG 5210e51f30d7b4f8f082f76a83bc95d1 V
IMG 55733c3ddff81ba1ed6d04d4abe9701c V
IMG 55733c3ddff81ba1ed6d04d4abe9701c V 1
IMG 73ac1cf3d01a71e948facb4549643eea V
IMG 871cf9c77c28e5f6442948ce3d806495 V
IMG 8b0713ecf761948b29be727cb522b143 V
IMG C36d88751a19095c9e122717a1045b22 V
IMG C6aa819eb66dca325e7844d6bfbfa3c7 V
IMG De384ceaa0b358f57be5d68fd5649468 V
IMG E96d2d64833c4cb3459daca37b83733c V
IMG F3c15cede3f728cf2ded6cc4195260bc V
IMG Fe4a6d0690a9874985094a7148434194 V

Сьогодні 28 лютого 2018 року в адмінприміщенні Ракошинської сільської ради відбулося чергове засідання виконавчого комітету. На засідання виконкому були запрошені начальник сектору превенції Мукачівського РВП Довгомеля Ю.В., головний лікар Ракошинської дільничної лікарні Деркач Ю.А., керівники дошкільних навчальних закладів, керівники загальноосвітніх шкіл, представники релігійних організацій, ТОВ «АВЕ-Мукачево», сільськогосподарських товариств, які здійснюють діяльність на території сільської ради. На порядок денний виконкому розглядалися наступні питання: стан погашення заборгованості за вивезення твердих побутових відходів перед ТОВ «АВЕ-Мукачево», про проведення дератизації від лептоспірозу, про прибирання мукора на земельних частках (паях) та прилеглих ділянках, про підготовку до проведення суботника, про заборону спалювання скатів під час святкування Пасхи, про розгляд заяв та інше. За наслідками розгляду будуть прийняті відповідні рішення.

IMG 21d9
IMG 33d6
IMG 8673
IMG 994
IMG A3f

До відома мешканців населених пунктів Ракошинської сільської ради!

Згідно листа Мукачівської райдержаміністрації від 19.02.2018 №02-20/140 доводимо до Вашого відома інформацію щодо схеми планування територіх Закарпатської ообласті, проект якої затверджено рішенням Закарпатськоїобласної ради від 17.05.2013 №731. Дана схема відкрита для загального доступу на офіційному веб-сайті облдержадміністрації http://www.carpathia.gov.ua/storinka/shema-planuvannya-terytoriyi-zakarpatskoyi-oblasti, оскільки управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації згідно з чинним законодавством переглянуто гриф обмеження для загального доступу до матеріалів містобудівної документації з якими можна також ознайомитись у встановленому порядку. На сьогодні управління містобудування та архітектури проводить заходи з утворення геопорталу містобудівного кадастру Закарпастької області, який в повній мірі забезпечить доступ до всієї містобудівної документації області.

До  фермерів та підприємців!!!

Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 86 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою КМУ від 1 березня 2017 р. № 130» передбачено: 1. Збільшення розміру компенсації за с.-г. техніку, придбану починаючи з 01 січня 2018 року до 25% від вартості техніки (без урахування ПДВ). 2. Встановлення терміну подання заявок за техніку придбану за період з 01 січня до 30 листопада поточного року – до 05 грудня поточного року, за техніку, придбану у грудні поточного року – до 01 березня наступного року.