horoscope february 6 sagittarius horoscope today february 22 2019 horoscope capricorn personality horoscope february Marriage horoscope compatibility in kannada virgo daily horoscope january 27 27 january 2019 january 13 horoscope aquarius or aquarius january 2019 horoscopes gemini 19 horoscope february daily horoscope horoscop gemini 4 4 february 2019 virgo february 12 compatibility continue reading birthday horoscope aquarius january 7 2019 cancer compatibility quotes pisces cancer other signs compatibility see more 15 january please click for source regina russell pisces horoscope libras in scorpio horoscope taurus horoscope for january 28 2019 pisces love horoscope for january 26 2019 scorpio january 15 compatibility March libra horoscope for january 23 2019

РАКОШИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Девята сесія сьомого скликання

Рішення

23.12.2016 №274

Про сільський бюджет

на 2017 рік

Відповідно до статті 26 пункту 23 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні », керуючись статтями 4-, 23 ст.78 пункт 4 бюджетного кодексу України , сесія сільської рада вирішила:

 

  1. Визначити на 2017 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі _2143,1 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2143,0 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 0,1тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 0,0 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 2143,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1892, тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 250,6 тис. гривень;додаток №3

- профіцит сільського бюджету у сумі 250,5 тис. грн., в тому числі загального фонду _сільського бюджету 250,5 тис. грн. перерахувати із загального фонду до спеціального

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 250,5тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) у сумі 250,5 тис. грн..

2, Затвердити джерела фінансування Ракошинської сільської ради згідно додатка 2

 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 43,0 тис. гривень.

4 Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з <"">додатком № 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд сільського бюджету у сумі 210,0 тис. гривень

6 Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільсьеого бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

-оплата праці працівників бюджетних установ;

-нарахування на заробітну плату;

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню

-поточні трансферти місцевим бюджетам

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком № 5 до цього рішення.

Установити, що фінансування видатків, визначених додатои № 3 проводиться згідно програм , що затвердженні рішення сільської ради.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статею 69 Бюджетного кодексу України.

Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у дохідній частині є надходження визначені ст. 691 Бюджетного кодексу України.

11. надати право сільському голові за погодженням із постійною із питань бюджету у період між пленарними засіданнями сільської ради:

11.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень до бюджетної класифікації доходи , відповідно до змін законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями сільської рад

12,2. Вносити зміни до видатків за головним розпоряднико коштів сільського бюджету на 2017 рік

11.3 У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами, у тому числі обсяги регіональних програм

12.Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну сільської ради з питань бюджету.

13. Рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року

  

Голова сільської ради                                                 В Коштура

 

Додатки до Бюджету на 2017 рік: 

 1. Додаток 1 до Бюджету на 2017 рік

 2. Додаток 5 до Бюджету на 2017 рік

 3. Довідка помісячного розпису до Бюджету на 2017 рік

 4. Розпис джерел фінансування

 5. Кошторис загального фонду

 6. Кошторис спеціального фонду